Nöjd-kund-garanti

Vårt jobb är att alltid leverera kompetenta medarbetare. Om du av någon anledning skulle vara missnöjd med inhyrd eller rekryterad personal tar vi kostnadsfritt fram nya kandidater. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta ditt lokala FMR Kontor.

Vid inhyrning

Garantin gäller från att tjänsten är påbörjad tills att den upphör om inhyrd personal saknar efterfrågad kompetens eller på annat sätt inte uppfyller kravprofilen.

Vid rekrytering

Om du under de tre första månaderna är missnöjd med rekryterad medarbetare eller denne inte stannar kvar på företaget gör vi om rekryteringen kostnadsfritt. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta ditt lokala FMR Kontor.