OMSTÄLLNING / OUTPLACEMENT

FMR är godkända av TSL att leverera omställningsstöd för kollektivanställda.
I vårt omställningsarbete arbetar vi i nära kontakt med deltagaren från starten av processen tills vi nått dennes mål. Genom utåtriktade företagskontakter, vägledning och ett aktivt coachande skapar vi mycket goda förutsättningar, för att lyckas på bästa sätt.

En beprövad modell som vi arbetat med sedan 2004. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta ditt lokala FMR Kontor. Vill du läsa mer om TSL går du in på www.tsl.se