REKRYTERING

Vem är din nya kollega?

Valet av ny medarbetare är mycket viktigt. Med rätt person växer och utvecklas företaget. Att hitta denna person kan vara både svårt och tidskrävande. Därför har vi specialiserat oss på att hjälpa våra kunder genom hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys till sökning och urval av kandidater. Vi finner rätt person för ditt företag. Kontakta ditt lokala FMR-kontor så hjälper vi dig att hitta din nya kollega.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta ditt lokala FMR Kontor.

Rekryteringsprocessen

Samarbetet inleds med att vi tillsammans med er gör en behovsanalys och tar fram en kravprofil. Därefter söker vi kandidater, bland annat genom annonsering och matchning i vår kandidatdatabas. Efter en noggrann urvalsprocess intervjuas kandidaterna av en erfaren rekryterare. Personlighets- och/eller färdighetstester kan användas som ett komplement vid önskemål. Rekryteraren kontaktar även tidigare arbetsgivare för referenser. Därefter får du skriftliga kandidatpresentationer av de mest lämpade kandidaterna och du väljer vem av dem du vill anställa. Efter tre månader har vi ett uppföljningssamtal både med er och med rekryterad medarbetare för att följa upp hur allt fungerar.