SECOND OPINION

Vi hjälper dig som är i slutskedet av en rekryteringsprocess och vill känna dig trygg i valet mellan slutkandidaterna.

Vi använder oss av arbetspsykologiska tester, referenstagning och djupintervju för att ge dig ett professionellt och kvalitativt beslutsunderlag.

För att du ska känna dig tryggare i ditt val, har vi möjligheten att ta fram ett antal olika rapporter gällande exempelvis färdighet, motivation, personlighet och begåvning – allt utifrån de krav som tjänsten kommer att ställa. Vi hjälper dig att ställa de obekväma frågorna och att utmana din magkänsla! Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta ditt lokala FMR Kontor.

Urvalstester

Rätt person för rätt tjänst!

Vid alla typer av rekryteringar är det mycket viktigt att din nya medarbetare har den kompetens och personlighet som efterfrågas. FMR utför vid önskemål personlighets- och/eller färdighetstester. Att använda urvalstester i rekryteringsprocessen ger en objektiv och rättvis bedömning av kandidatens samlade kompetenser, färdigheter och personlighet.

 

Vi kan också hjälpa dig med personalutveckling. Testerna ger dig en tydligare bild av medarbetarnas kompetenser, personligheter och utvecklingsområden, för att du ska kunna ta tillvara deras fulla potential och skapa en bättre trivsel i organisationen. Det ger dig också bättre möjligheter att kunna skapa team där medarbetarna kompletterar varandra.